Proč masáž ? 

Masáže dříve a nyní

Po tisíce let se používalo různých podob masáže a přikládání rukou na tělo k léčení a utišování nemocných..


Již pravěký lidé zjistili, že třením a hnětením kůže a svalů si zmírní bolest či odstraní únavu po velkém fyzickém napětí.


Později...


  •      Například v Egyptě se masáž používala jako jeden z možných lečebných prostředků a v Indii jako součást osobní hygieny.

  •      Ve starověku lidé masáž používali k regeneraci sil vojáků a užívali k ní vonné masti z Nilského bahna (náhražka mýdla).


  •      Ve starověkém Řecku se do zdravého režimu zahrnovalo kromě masáže také cvičení, čerstvý vzduch,odpočinek, strava a čistota. Hippokrates zjistil, že vhodnou masáží lze napjaté svaly uvolňovat a ochablé svaly utužovat. Také se masáž používala na trávící obtíže před sportováním v kombinaci se cvičením a koupelemi..


  •     V Římě doporučovali masáž jako úlevu při bolesti hlavy, například Plinius,proslulý římský přírodovědec,se dával pravidelně třít,aby si zmírnil astma,nebo Julius Caesar,který trpěl epilepsií,se nechával denně štípat po celém těle,aby dosáhl úlevy od své neuralgie a bolesti hlavy.
  • Později však (kolem 15.st), církevní rétorika dosáhla toho, že se masáže saly synonymem čarodějnictví. Během této doby lidé , kteří praktikovali bylinkářství, masáže a jiná léčení , byli často upalováni na hranici jako čarodějnice či odsouzeni jako kacíři.

Nicméně byly to nakonec jeptišky, které si prosadily povolení k použití masáže a koupele jako levného způsobu zdravotní péče o oběti války v nemocnicích


Dnes se léčebný přínos masáže znovu všeobecně uznává a masáž vzkvétá a rozvíjí se po celém světě. Na východě se léčebné použití masážních technik vždy oceňovalo více než na Západě.


  • Východní koncepce byla vždy založená na vzájemném vztahu těla,mysli a ducha. Chudí venkované spojovali instinktivní tření bolavého místa s léčbou venkovských ranhojičů a léčitelů, jejichž znalosti a dovednosti čerpaly z tradiční orientální lékařské teorie a zahrnovaly i manipulační a napravovací techniky.
  • Naopak na Západě se tento princip uplatňoval do doby, než vypukla vědecká revoluce (asi před 250 lety) a byl tak odmítnut jako nevědecký a v průběhu doby se na lidské tělo začalo pohlížet jako na velmi složitý stroj,který může být obsluhován a udržován pouze vysoce školenými a specializovanými lidmi - lékaři.