Je Masáž pro mě ?

" Řeč Doteku "

Věřím, že každý jsme si zažili, co v nás vyvolal pouhý dotek (kontakt)...

Ať už byl spojený se slovy nebo bez nich, tak v nás pravděpodobně zanechal nějaké dojmy, emoce..?
  • Nastává otázka, jakého charakteru dotek byl ?
  • S jakým záměrem byl vykonaný?
  • Co v nás měl vyvolat? Radost, lásku, pocit jistoty,teplo,útěchu nebo jiné emoce...?


Ovšem, v případě, že byl věnovaný s dobrým úmyslem, existuje možná šance, že jsme se cítili příjemně, pomohl nám zažít radost, něco si uvědomit, dokonce si troufám tipovat, že mohl mít i léčebné učinky...

Proč Léčebné ? 

POJĎME SE NA MALOU CHVÍLI VRÁTIT ZPÁTKY DO DĚTSTVÍ...


" Co jsme jako děti chtěli a potřebovali prožít ? "  • Možná volnost (svobodu) ?

  • Zkoumání, zkoušení, zjišťování (zvědavost)?

  • Být přirození a dávat najevo vše, co jsme momentálně cítili (bez jakýchkoliv zábran)?

  • Touhu po doteku, pohlazení, kontaktu (nejdříve s matkou a nejbližšími, později s přateli? 

    Budete se mnou souhlasit, že v dětství zkoumáme svět a nabýváme poznatků o něm především prostřednictvím hmatu ? )Dokonce mám dojem, že milující dotek rodičů je velmi důležitou součástí  naše vývoje.

Pokud je naše potřeba doteku naplněna, podporuje to náš zdravý růst. Díky mazlení a hlazení, kterého se nám dostává v dětství, si o o sobě vytváříme zdravý obraz, prostřednictvím doteku pociťujeme, že jsme přijímání a milováni.

Před více než dvaceti lety prokázal americký psycholog S.M. Jourard, že naše vnímání toho, jak se nás drzí lidé dotýkají, zjevně souvisí se vztahem k našemu sebevědomí a k tomu, jak hodnotíme sami sebe.

Proto...

Věřím, že s tímto nejzákladnějším principem
lidsk
é potřeby
máme chuť pracovat a rozvíjet ho, jako lidé, i my, jako maséři.


Jak tedy můžeme rozvíjet sama sebe prostřednictvím Masáží a doteku?
Ve chvíli, kdy se cítíme příjemně a bezpečně prostřednictvím doteku, uvolněné atmosféry a příjemného prostředí , může nám pomoci zažívat radost,
něco si uvědomit (inspiruje nás k hledání odpovědí na otazníky života)
,
mohl mít i léčebné učinky...

Masáže v dnešní uspěchané době ...


Mám dojem a zkušenost,

že dnešní uspěchaná doba kvalitním masážím příliš nepřeje.

Na běžném ceníku masážního salonu najdete tělo rozparcelované na záda, šíje, dolní končetiny a horní končetiny. U každého s příslušnou cenovkou a časovou dotací.


Věřím, že naše tělo však tvoří jeden celek. Máme-li se při masáži opravdu uvolnit, potřebujeme více času a zapojení celého těla a mysli.

      Jak se masáže zrodily, k čemu se používaly dříve a v čem mohou sloužit a pomáhat dnes?